AVG

Wij waarderen uw vertrouwen in ons enorm en zullen er alles aan doen om dit te behouden. Het respectvol omgaan met uw persoonlijke gegevens is daarbij van het grootste belang.

 

Privacyverklaring

Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de gegevens die wij over u hebben en waarvoor deze worden gebruikt. Om u hierbij te helpen, hebben wij een beknopt overzicht gemaakt van alle relevante onderwerpen. We hebben geprobeerd de informatie zo duidelijk mogelijk te formuleren. Als u meer gedetailleerde informatie wilt over een specifiek onderwerp, kunt u op de link "meer informatie" klikken of gewoon verder naar beneden scrollen. Neem gerust contact met ons op via info@transportaanvraag.nl als u nog vragen heeft.

Welke informatie van u verwerken we en hoe komen we hieraan?

Wanneer u onze website bezoekt, contact opneemt via de chatfunctie, een offerteaanvraag indient, een bestelling plaatst of een e-mail verstuurt, verzamelen wij diverse soorten informatie.

Meer informatie (linken naar Artikel 1)

 

Hoe gebruiken we uw informatie en waarom?

We gebruiken de verzamelde informatie om u een geschikte offerte aan te bieden, uw opdracht nauwkeurig uit te voeren, en om de website en marketingcampagnes te verbeteren.

Meer informatie (linken naar Artikel 2)

Worden uw gegevens gedeeld met derden en waarom gebeurt dit?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met andere transportondernemingen, rederijen en douaneagentschappen, maar ook met ons marketingbureau en webdevelopers.

Meer informatie (linken naar Artikel 3)

 

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om de informatie die wij over u hebben te raadplegen en in te zien. Daarnaast kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen.

Meer informatie (linken naar Artikel 4)

 

Bescherming van uw gegevens

We streven ernaar om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen en deze op een correcte manier te verwijderen en/of vernietigen.

Meer informatie (linken naar Artikel 5)

 

Contacteer ons

Als u vragen heeft over deze verklaring of meer informatie wilt ontvangen over de gegevens die wij van u hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie (linken naar Artikel 6)

 

Artikel 1 – Welke informatie van u verwerken we en hoe komen we hieraan?

Hieronder vindt u de gegevens die wij van u verwerken:

Gegevens die door u zijn verstrekt om de dienst die u heeft afgenomen te kunnen leveren, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en btw-nummer.

Afgeleide gegevens die wij verkrijgen wanneer u onze digitale diensten (de website, chatfunctie en e-mail) gebruikt. Dat zijn bijvoorbeeld het apparaat waarmee u onze sites bezoekt, de door u bezochte pagina’s in ons netwerk, de door u gelezen artikelen, locatie van lezen, klikken op onze banners en advertenties, gegevens over het gebruik van een platform, tijdstip, gelezen onderwerpen en klikken. Deze gegevens worden uitsluitend met voorafgaande toestemming verzameld met behulp van cookies. Deze toestemming wordt gevraagd op het moment dat u (een van) onze site(s) bezoekt en de cookies accepteert.

Gegevens die voortvloeien uit uw contactgeschiedenis, zoals aantekeningen van gesprekken, klantvragen, klachten en informatie voortkomend uit kennismakingsgesprekken. Dit contact kan op initiatief van u of van ons zijn.

 

Artikel 2 – Hoe gebruiken we uw informatie en waarom?

Dit zijn de gegevens die wij van u verwerken:

De gegevens die u heeft verstrekt om de dienst die u afneemt te kunnen leveren, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en btw-nummer.

Afgeleide gegevens die wij verkrijgen wanneer u gebruikmaakt van onze digitale diensten (de website, chatfunctie en e-mail). Dit zijn bijvoorbeeld het apparaat waarmee u onze sites bezoekt, de door u bezochte pagina's in ons netwerk, de door u gelezen artikelen, locatie van lezen, klikken op onze banners en advertenties, gegevens over het gebruik van een platform, tijdstip, gelezen onderwerpen en klikken. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld met behulp van cookies en alleen met uw voorafgaande toestemming. Deze toestemming wordt gevraagd op het moment dat u onze site(s) bezoekt en de cookies accepteert.

Gegevens die voortvloeien uit uw contactgeschiedenis, zoals aantekeningen van gesprekken, klantvragen, klachten en informatie uit kennismakingsgesprekken. Dit contact kan op initiatief van u of van ons zijn.

 

Artikel 3 – Worden uw gegevens gedeeld met derden en waarom gebeurt dit?

• Transportaanvraag zal uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden verkopen, verhuren of op andere wijze beschikbaar stellen aan derden. Indien uw gegevens wel aan derden worden verstrekt, zal dit uitsluitend gebeuren met uw goedkeuring of nadat de gegevens zijn geanonimiseerd, zodat deze niet meer tot uw persoon te herleiden zijn.

• Voor het innen van openstaande facturen kan Transportaanvraag gebruikmaken van incassobureaus. In geval van wanbetaling kan Transportaanvraag de vordering overdragen aan derden. In dat geval zullen alleen de noodzakelijke gegevens worden overgedragen om de vordering te kunnen innen.

 

Artikel 4 – Welke rechten heeft u?

U heeft de volgende rechten:

• Informatie en inzage: Wij verstrekken u graag informatie over welke gegevens wij van u verwerken en met welk doel wij deze gebruiken.

• Rectificatie: Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of verouderd zijn, kunt u ons verzoeken om deze te laten aanpassen, aanvullen of verbeteren.

• Vergetelheid/Verwijdering: U heeft het recht om ons te verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Houd er rekening mee dat wij niet altijd gehoor kunnen geven aan uw verzoek, bijvoorbeeld als wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren of als uw gegevens nog nodig zijn voor andere doeleinden, zoals het voeren van de administratie.

• Beperking: Als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken.

• Bezwaar/Verzet: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Als u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, zorgen wij ervoor dat de verwerking hiervan zo snel mogelijk wordt beëindigd.

• Overdraagbaarheid: Als u wilt dat wij uw gegevens verstrekken aan een derde partij, kunt u ons hiervoor een verzoek sturen via info@transportaanvraag.nl.

 

Artikel 5 – Bescherming van uw gegevens

Transportaanvraag heeft verschillende veiligheidsmaatregelen ingesteld om ervoor te zorgen dat uw gegevens beschermd zijn. De maatregelen die wij nemen, zijn afhankelijk van het soort informatie dat we verwerken.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren, voor de doeleinden die in dit beleid zijn beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn, zullen wij deze veilig verwijderen.

Als onderdeel van een wereldwijd transportnetwerk maken wij gebruik van gedeelde diensten, waarvan een groot aantal zich buiten Europa bevinden. Om de gehele logistieke keten voor u te verzorgen, kan het zijn dat uw gegevens buiten Europa worden overgedragen.

Wanneer informatie op deze manier wordt doorgegeven, nemen wij strikte maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens altijd op een hoog niveau worden beschermd. Om uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte over te dragen, gebruiken wij een van de volgende mechanismen:

• Door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen

• EU-VS Privacy Shield

• Bindende bedrijfsregels

• Bindende regels voor bedrijfsprocessen

 

Artikel 6 – Contacteer ons

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of een klacht wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via info@transportaanvraag.nl. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw klacht hebben afgehandeld, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).